Komunikaty dla przyszłorocznych „zerówek”

 

 

 

JAKUB KRAUTHOFER-KROTOWSKI – polski działacz polityczny, prawnik, poseł do sejmu pruskiego.

3 maja 1848 r. do miasta wkroczył Jakub Krauthofer-Krotowski  z oddziałem powstańczym i w obecności zgromadzonych mieszkańców proklamował Rzeczpospolitą Mosińską, a Mosinę ogłosił tymczasową stolicą polskiego państwa. Powołał nawet polskiego burmistrza Mosiny, ale proklamowana przez niego Rzeczpospolita Mosińska przetrwała zaledwie kilka dni.

Data i miejsce urodzenia: 25 lub 28 lipca 1806 r. – Bnin     Data i miejsce śmierci: 2 sierpnia 1852 r. – Berlin      Pochowany – pod Berlinem

Pochodzenie i młodość: Pochodził z rodziny niemieckiej, która spolonizowała się w ciągu trzech pokoleń.  Jego dziadek Jan Jerzy Krauthofer, czeladnik ślusarski, przybył do stolicy Wielkopolski z Bawarii, a ojciec Józef Augustyn Krauthofer (ur. 1775) osiadłszy w Bninie, ożenił się z Polką – panną Rozalią Ochocką (ur. 1776). Wychowany został przez matkę w duchu „nie tylko polskim, ale patriotycznie polskim”. W rodzinnym Bninie ukończył szkołę podstawową, a w Poznaniu Gimnazjum Królewskie. Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie w Berlinie.

Działalność zawodowa, narodowa i społeczna: Początkowo pracował w sądzie berlińskim, potem w Poznaniu, otworzył własną kancelarię adwokacką i notarialną. Publikował artykuły na tematy prawne na łamach czasopism poznańskich („Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, „Tygodnik Literacki”), wielokrotnie dawał wyraz swoim sympatiom słowiańskim oraz poglądom antyniemieckim, domagając się m.in. równych praw Polaków i Niemców w sądownictwie.

 • W latach 1841–1843 brał udział w cyklu wykładów – odczytów publicznych, zorganizowanych z inicjatywy Tytusa Działyńskiego w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, gdzie prowadził wykłady z zakresu metodologii prawa.
 • W 1843 r. wystąpił energicznie w obronie praw języka polskiego w sądownictwie, które zwracało adwokatom Polakom pisma procesowe, żądając przekładu na język niemiecki. Krotowsfci wniósł odwołanie do m inistra sprawiedliwości i spór wygrał.
 • W 1845 roku przeszedł na luteranizm. Jako powód podawał „niezadowolenie z nauki i dogmatów Kościoła katolickiego” oraz „zaufanie do Kościoła ewangelickiego.”
 • Utrzymywał kontakt z polską emigracją w Belgii.
 • W 1846 r. pozostawał pod nadzorem policji pruskiej.
 • W lecie 1847 r. Krotowski odbył podróż do Belgii.
 • W marcu 1848 opracował specjalny adres do króla pruskiego z żądaniem odbudowy państwa polskiego.
 • Protestował, kiedy adres ten zastąpiono innym, bardziej umiarkowanym w swojej wymowie.

Wiosna Ludów:

 • Podczas Wiosny Ludów, w marcu 1848, został wybrany do poznańskiego Komitetu Narodowego. Jako rzecznik pełnej niepodległości i walki ludowej nie spotkał się z poparciem większości członków Komitetu.
 • 1 kwietnia 1848 roku swe niemieckie nazwisko zmienił na Krotowski.
 • Po zmianie nazwiska osobiście agitował wśród ludu wielkopolskiego, zorganizował własny oddział zbrojny i prowadził walkę z Niemcami.
 • Wódz naczelny Ludwik Mierosławski, niechętny walce prowadzonej na własną rękę, wysłał Krotowskiego do Berlina z misją specjalnego agenta; miał tam m.in. protestować przeciwko podziałowi Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
 • Misja nie odegrała większej roli, a Krotowski wkrótce powrócił do Poznania i kontynuował walkę powstańczą w sztabie Włodzimierza Wilczyńskiego.
 • Dnia 3 maja 1848 r. Krotowski proklamował w Mosinie utworzenie Rzeczypospolitej Polskiej, mianował burmistrzem Polaka nauczyciela Rosta.
 • Proklamację o utworzeniu Rzeczypospolitej ponowił w Kórniku, gdzie ustanowił nowe władze miejskie, oraz w Rogalinie.
 • Wydawał dokumenty z pieczęcią z orłem jagiellońskim i napisem „Polska Powstająca”

Życie prywatne:

 • Żonaty z Teofilą Kołudzką.
 • Syn Bolesław (ur. 1831), rolnik, wziął udział w powstaniu 1848;
 • Drugi syn Mieczysław (ur. 1836) został prawnikiem, walczył w powstaniu styczniowym, w 1867 dokonał morderstwa i skazany został na 20 lat ciężkich robót.
 • Ponadto miał dwie córki: Józefinę i Mariannę.

Zapraszamy do przeczytania gazety, w której umieszczono ciekawostki z życia naszego bohatera: Jakub Krauthofer – Krotowski

Tutaj można sprawdzić wiedzę o naszym bohaterze w formie quizu  – kahoot

Poniżej zapraszamy do obejrzenia prezentacji: