„Idą Święta, Nie o SMS-IE Lecz o Kartce Pamiętaj”. 

Od dzisiaj w naszej szkole rusza kampania
„Idą Święta, Nie o SMS-IE Lecz o Kartce Pamiętaj”. ??
Celem kampanii jest:
przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci i młodzieży, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zachęcam uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału. Wystarczy kupić znaczek pocztowy, pobrać wybraną karetkę
(jest ona bezpłatana), wypisać życzenia i zaadresować do wybranej osoby, rodziny czy znajomych. 
Koordynatorami kampanii w szkole jest pani Beata Andrzejewska i pani Ewa Laskowska.