Dzień Adaptacji – oddziały przedszkolne i klasy I

Zapraszamy rodziców i dzieci na Dzień Adaptacji:

Oddziały przedszkolne – dnia 29 sierpnia o godz. 16.00

oddział A – zajęcia z wychowawcą w budynku szkoły  ul. Krasickiego 16 (sala 1)

oddział B – zajęcia z wychowawcą w budynku ul. Główna 43

oddział C – zajęcia z wychowawcą w budynku ul. Główna 43

 

Klasy I – dnia 30 sierpnia o godz. 16:00

Klasa 1 A – budynek ul. Krasickiego 16, Mosina (sala 8)

Klasa I B – budynek ul. Główna 43, Krosno

Klasa 1 C –  budynek ul. Krasickiego 16, Mosina (sala 2)

Zajęcia z wychowawcą będą trwały ok. 2 godziny. Podczas zajęć dyrektor zaprasza rodziców na krótkie spotkanie dotyczące spraw organizacyjnych, które  odbędzie się dla:

  • oddziału przedszkolnego A – w budynku szkoły ul. Krasickiego 16 – sala 2  (dyrektor K. Rzepecka) oraz oddziałów  B i C w budynku w Krośnie (wicedyrektor B. Górna)
  • klasy 1 A ,1 C- w budynku szkoły ul. Krasickiego 16 – hol  (dyrektor K. Rzepecka) oraz klasy 1 B w budynku w Krośnie (wicedyrektor B. Górna)

Podczas Dnia Adaptacji rodzic będzie mógł zapisać dziecko do świetlicy.

Lista dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych i klasach I jest umieszczona na drzwiach szkoły budynku piętrowego – ul. Krasickiego 16.