Dyżur sekretariatu w drugim tygodniu ferii

Informujemy, że sekretariat w drugim tygodniu ferii jest czynny w godz. 8:00 – 12:00

Dyżur wicedyrektora dla rodziców: wtorek, czwartek , godz. 9:00 – 11:00