Drzwi otwarte dla klas I

Zapraszamy rodziców oraz kandydatów do klas I na Drzwi Otwarte – 4 marca o godzinie 17:30 w głównym holu szkoły (budynek parterowy).