Dowozy szkolne – rozpoczęcie roku szkolnego

Dowozy szkolne – rozpoczęcie roku szkolnego 1.09

Przywozy klasy IV – VI na godz. 8:45 do szkoły podstawowej:

NOWINKI 8.05
DRUŻYNA 8.10
MAŁA DRUŻYNA 8.15
SZKLARZÓWKA 8.20
BORKOWICE 8.23
KROSNO 8.30
KRASICKIEGO 8.35

Przywozy klasy VII – VIII  na godz. 9:45 do szkoły podstawowej:

NOWINKI 9.15
DRUŻYNA 9.20
MAŁA DRUŻYNA 9.23
SZKLARZÓWKA 9.27
BORKOWICE 9.30
KROSNO 9.35
KRASICKIEGO 9.40

Odwozy klasy IV – VI ze szkoły podstawowej :

KRASICKIEGO 9.45
KROSNO 9.50
MAŁA DRUŻYNA 9.55
SZKLARZÓWKA 10.00
BORKOWICE 10.05
DRUŻYNA 10.10
NOWINKI 10.50

Odwozy klasy VII – VIII ze szkoły podstawowej – godz. 10:15