Dowozy – rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że dowozy uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, będą jeździć według rozkładu poniżej:

KLASY  0- III 9.00 PRZYWÓZ

NOWINKI – 8.05

DRUŻYNA – 8.10

SZKLARZÓWKA – 8.15

BORKOWICE – 8.18

MAŁA DRUŻYNA – 8.25

MOSINA – 8.35

ODWÓZ 0-III

MOSINA 9.50

MAŁA DRUŻYNA – 10.00

SZKLARZÓWKA – 10.03

BORKOWICE – 10.05

DRUŻYNA – 10.10

NOWINKI – 10.15 

PRZYWÓZ KLASY IV-VIII 10.00

NOWINKI – 9.25

DRUŻYNA – 9.28

MAŁA DRUŻYNA – 9.32

SZKLARZÓWKA – 9.40

BORKOWICE – 9.43

MOSINA – 9.50

 

ODWOZY IV-VIII

MOSINA  – 11.05