Chwila Zadumy

29 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Chwili Zadumy nad mogiłami pomordowanych Polaków w lasach Gminy Mosina w okresie II wojny światowej zorganizowanej przez władze samorządowe Gminy Mosina oraz Zarząd Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie. Przedstawili montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Katarzyny Chudzińskiej – Gintrowskiej oraz p. Natalii Klecz.
Burmistrz Gminy Mosina Pan Dominik Michalak osobiście podziękował młodzieży za pamięć o historii i uświetnienie uroczystości występem.