Certyfikat LEPSZA SZKOŁA

Miło nam poinformować, ze nasza szkoła otrzymała certyfikat LEPSZA SZKOŁA. W ramach projektu szkoła:
mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. Projekt LEPSZA SZKOŁA jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe.