Cała Polska czyta dzieciom

Dzisiaj w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Panie przeczytały przedszkolakom wiersz J. Tuwima pt. „Lokomotywa”