Gratulujemy Pani Hannie Król – nauczycielowi geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa i Pani Annie Potockiej – Rybak nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej otrzymania Nagrody Burmistrza Gminy Mosina.