Podręczniki w klasach I-VIII uczniowie otrzymują w szkole, poza podręcznikiem do religii (wykaz poniżej), który należy zakupić we własnym zakresie. Podręczniki dla oddziałów przedszkolnych rodzice kupują we własnym zakresie:

  • Podręcznik i ćwiczenia: Wydawnictwo MAC edukacja Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba- Żabińska, Marzena Kwiecień, tytuł: “Olek i Ada B+”
  • Religia:6 latki-Tak! Jezus mnie kocha wyd. jedność ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Poniżej wykaz podręczników do religii dla klas I-VIII

Klasa Podręcznik
Oddział przedszkolny Tak! Jezus mnie kocha. Podręcznik do religii, wyd. Jedność, ks. dr
Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak.
IPodręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 - Pan Bóg jest naszym Ojcem , wyd. św. Wojciech, red. ks.
Paweł Płaczek
IIPodręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 - Chcemy poznać Pana Jezusa - Nowy podręcznik, wyd. św.
Wojciech, red. ks. Paweł Płaczek
IIIPodręcznik i karty pracy - Przyjmujemy Pana Jezusa, wyd. św. Wojciech, red.ks. prof. Jan
Szpet i Danuta Jackowiak
IVPodręcznik i karty pracy Jestem chrześcijaninem, wyd. św. Wojciech, ks. prof. Jan Szpet i
Danuta Jackowiak
VPodręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 - Bóg szuka człowieka, wyd. św. Wojciech, red. Beata
Zawiślak, ks. Marcin Wojtasik
VIPodręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 - Jezus nas zbawia- Nowy podręcznik, wyd. św. Wojciech,
red. Beata Zawiślak, ks. Marcin Wojtasik
VIIPodręcznik-Spotkanie ze Słowem, wyd. św. Wojciech, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta
Jackowiak
VIIIYoucat polski-Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, wyd. św. Paweł