REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,

rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie:

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

Link będzie  aktywny od 23 lutego do 16 marca 2021 r. do godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany składają w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00. Jeśli rodzic będzie miał problemy z logowaniem, wypełnieniem wniosku – prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły : 618132381.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji znajdą Państwo w zakładce – Rekrutacja 2021/2022 naszej strony internetowej szkoły .