Ubezpieczenie uczniów

Informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej uczniów:

druk zgloszenie szkody compensa

polisa

zgłoszenie szkody

Link do informacji o Towarzystwie ubezpieczeniowym.

https://www.compensa.pl/compensa/

Link do Ogólnych warunków ubezpieczenia, tabeli uszczerbków i innych ważnych dokumentów:

https://nnwszkolne.compensa.pl/#Main/Essential

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców zadecydowała o wyborze ubezpieczenia grupowego NW w TU Compensa (Viena Insurance Goup).

 • Roczna składka ubezpieczenia wynosi 55 zł
 • Podstawowe informacje o zakresie ubezpieczenia :

Zakres ubezpieczenia.doc: zakres ubezpieczenia

Karta-Produktu.pdf: karta produktu

SKŁADKI ZBIERANE BĘDĄ PRZEZ SKARBNIKÓW KLASOWYCH, A NASTĘPNIE WPŁATY ZA CAŁĄ KLASĘ PRZEKAZYWANE DO SKARBNIKA RADY RODZICÓW.

 • Wpłaty na ubezpieczenie mogą być realizowane przelewem na konto Rady Rodziców (wpłaty przelewem również dotyczą całej klasy)
 • Nr konta: 80 9048 0007 0011 8646 2000 0001
 • Koniecznie w tytule przelewu należy podać jakiej klasy wpłata dotyczy. (np. Tytuł przelewu : Ubezpieczenie, klasa VII F)
 • Wpłaty będą mogły być też dokonane w gotówce na specjalnym zebraniu Rady Rodziców w dniu 02.10.2019 o godz. 18.30 sala nr 3.
 • Warunkiem przystąpienie do ubezpieczenia jest złożenie przez Rodzica oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z RODO.

OŚWIADCZENIA RODO ZBIORCZE  POWINNY  BYĆ PRZYGOTOWANE ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ KLASY.

 • Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie  Towarzystwa Ubezpieczeniowego, będzie dostępny na zebraniu z rodzicami
 • Prosimy o wpisywanie danych dziecka DRUKOWANYMI LITERAMI

 UWAGA: dzieci, których rodzice nie podpiszą oświadczenia nie będą mogły być ubezpieczone.

 • Dodatkowo 10% dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia będzie mogło być objęte ubezpieczeniem bezskładkowym (tj. bez konieczności uiszczania składki).

– Osoby zainteresowane ubezpieczeniem bezskładkowym proszone są o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły, która to będzie podejmowała decyzję w tym zakresie.

– Prosimy o nie zgłaszanie dziecka do ubezpieczenia bezskładkowego skarbnikom klasowym (w listach zbiorczych) a jedynie złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

– Do wniosku koniecznie prosimy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (RODO).

 • Termin składania wniosków o ubezpieczenie bezskładkowe upływa w dniu 23.09.2019.
 • Wnioski bez oświadczeń RODO nie będą rozpatrywane.
 • LISTA OSÓB UBEZPIECZONYCH – COMPENSA T.U. SA  – lista zbiorcza
 • zakres ubezpieczenia

Z góry dziękujemy za zastosowanie się do powyższej instrukcji. Pozwoli nam to sprawnie przeprowadzić zadania związane z ubezpieczeniem grupowym.

Z poważaniem  Rada Rodziców