Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła dołączyła do innowacyjnego projektu edukacyjnego: SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.
Celem naszych działań jest kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw, równowagi pomiędzy korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.