LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH – KLASY I

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. …

DOSTARCZANIE DO SZKOŁY POTWIERDZENIA WOLI

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych proszeni są o dostarczenie potwierdzenia woli W formie papierowej poprzez  wrzucenie potwierdzenia woli  do skrzynki pocztowej, przy budynku parterowym Szkoły Podstawowej, ul. Krasickiego 16  W formie elektronicznej poprzez przesłanie scanu lub zdjęcia potwierdzenia woli na adres: skrosno@wp.pl

Dyżur psychologa szkolnego

Informujemy, że w czasie zawieszenia zajęć  w szkole nasz psycholog szkolny Pani D. Jakielczyk będzie pełnić dyżur  za pośrednictwem Skype. W tym tygodniu w dniach – środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00-11:00. Informacje o dyżurach w kolejnym tygodniu otrzymają Państwo pod koniec tygodnia. Istnieje możliwość kontaktu w innym terminie oraz …

Dokumentacja – rekrutacja

Informujemy, że komplet dokumentów składanych w sekretariacie stanowi wniosek i oświadczenie – dostępny po zakończeniu elektronicznej rejestracji. Pomoc w elektronicznej rejestracji – 618132381 (sekretariat szkoły). W obecnej sytuacji proszę dzwonić, jeśli mają Państwo problem z logowaniem i tylko dokumenty dostarczyć do sekretariatu.