Dyrekcja

Dyrektor – Karina Rzepecka

Dyżury dla rodziców: wtorek 9:00 – 10:30, piątek 9:00 – 10:00

Wicedyrektor – Barbara Górna

Dyżur dla rodziców (w szkole podstawowej): czwartek 7:30 – 9:00

Dyżur dla rodziców (w przedszkolu): poniedziałek 15:00 – 16:00

Wicedyrektor – Marcin Winiecki

Dyżur dla rodziców: środa 12:30 – 13:15

DLA PAŃSTWA KOMFORTU PROPONUJEMY UZGODNIĆ TERMIN SPOTKANIA TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE.