Dokumenty Szkoły

Statut Zespołu Szkół w Krośnie

Regulamin punktowego systemu oceny zachowania uczniów klas I-III

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV – VIII

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2021r.

Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

 

Wymagania edukacyjne poszczególnych przedmiotów:

język angielski_język niemicki_język włoski

język angielski_klasy I-III

język polski_historia_wos

matematyka

biologia, chemia, fizyka, geografia

muzyka_plastyka_technika

religia_klasy I-III

religia_klasy IV – VIII

wychowanie-fizyczne