Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021 – PRZEDSZKOLE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

                                                

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Czynności rekrutacyjneTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 24.02.2020 r. do 16.03.2020 r. do godz. 13:00Od 10.04.2020 r. do 27.04.2020 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm).Do 20.03.2020 r.Do 29.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.Do 23.03.2020 r. do godz. 13:00Do 30.04.2020 r do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Do 30.03.2020 r. do godz. 13:00Do 08.05.2020 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Do 01.04.2020 r. do godz. 15:00Do 12.05.2020 r. do godz. 13:00

Poniżej link do strony, gdzie należy wypełnić wniosek:

http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl/

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie , które znajduje się w plikach do pobrania „Oświadczenie”  – to stanowi komplet dokumentów.

 

REKRUTACJA 2020/2021 – I KLASY

                                                                                         

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Czynności rekrutacyjneTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r. do godz. 13:00Od 13.04.2020 r. do 22.06.2020 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm. )
Do 25.03.2020 r.Do 24.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.Do 27.03.2020 r. do godz. 13:00Do 03.07.2020 r do godz. 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 03.04.2020 r. do godz. 13:00Do 10.07.2020 r. do godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 07.04.2020 r. do godz. 13:00Do 14.07.2020 r. do godz. 13:00

Poniżej link do strony, gdzie należy wypełnić wniosek:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/News