Stołówka szkolna

Płatność za obiady w II semestrze roku szkolnego 2019/2020:

Styczeń – 95,20 (14 dni)

Luty – 102 (15 dni)

Marzec – 149,60 (22 dni)

Kwiecień – 122,40 (18 dni)

Maj – 136 (20 dni)

Czerwiec – 115,60 (17 dni)

Obiady w różne dni tygodnia płatności bez zmian.

Prosimy o regularne terminowe wpłaty ustalone w regulaminie , 10 każdego miesiąca będziemy sprawdzać kontrolnie wpłaty, brak wpłaty w tym terminie  będzie skutkowało wstrzymaniem obiadu. W związku z brakiem do dnia dzisiejszego niektórych wpłat będziemy szczegółowo przestrzegać wydawania obiadów . Odliczeń dokonujemy po konsultacji z sekretariatem. Rezygnacje z obiadów przyjmujemy  na piśmie , w dzienniku elektronicznym Librus oraz na pocztę elektroniczną – maila sekretariat.

Odpłatność za obiady uiszczana jest wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 73 9048 0007 2001 0008 7450 0004 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy – po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, deklaracji chęci zapłaty w formie przelewu.

  • Szanowni Państwo,  zapisy na obiady będą prowadzone od 3 września w sekretariacie na takich samych zasadach jak w zeszłym roku.  Kwotę można uregulować  na konto do końca miesiąca. Prosimy uregulować braki za miesiąc czerwiec. Informujemy również, że w przypadku braku opłat  do 10 każdego miesiąca dziecko zostanie usunięte z listy . Pojedyncze obiady prosimy uzgadniać i zapisywać w sekretariacie. Kwota obiadu wynosi 6,80 zł.

  • Kwota na wrzesień – 136 zł.

  • Kwota za październik – 156,40 zł.

  • Kwota za listopad – 129,20 zł.

  • Kwota grudzień – 102,00 zł.

MENU TYGODNIOWE:  Jadłospis 9-13.03.2020r